Broj gazišta2×62×7
 

Am3,73

4,03

Bm1.732.03
Cm2.77

3.05

Dm2.70

2.95

 

Am2.953.22
Bm0.95

1.22

Cm0,94

1,09

Dm1.63

1.90

 

Am2.68

0.95

Bm0.68

0.95

Cm1.63

1.90

Dm1.63

1.90

Širina prečkem0,780,78
Podni prostorm1,61 x 0,781,61 x 0,78
Težina proizvodakg17,019,6
Širinam0,500,50
Dubinam0,150,15
Dužinam1,682,00