TIP

Broj gazišta

Visina oblik A sa produžetkom

Visina oblik A za stepenice

Visina oblik A

Težina

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

6

3×6

4,55 m

3,65 m

3,20 m

2,40 m

3,80 m

0,85 m

2,95 m

1,60 m

2,70 m

1,70 m

9,0 kg

7

3×7

5,10 m

4,20 m

3,75 m

2,95 m

4,05 m

0,85 m

3,20 m

1,85 m

2,95 m

1,95 m

10,0 kg

8

3×8

5,40 m

4,50 m

4,00 m

3,20 m

4,30 m

0,85 m

3,50 m

2,15 m

3,20 m

2,25 m

12,0 kg

9

3×9

6,20 m

5,30 m

4,55 m

3,75 m

4,55 m

0,85 m

3,75 m

2,40 m

3,50 m

2,50 m

13,5 kg

10

3×10

7,00 m

6,15 m

5,10 m

4,30 m

4,85 m

0,85 m

4,00 m

2,70 m

3,75 m

2,80 m

16,0 kg