Broj gazišta

Radna visina – skela

Visina – A oblik

Radna visina – A oblik

Visina rasklopljenih

Radna visina rasklopljenih

Težina

4×3

2,95 m

1,70 m

3,00 m

3,50 m

4,40 m

12,0 kg