TIP

Broj gazišta

Visina rasklopljenih

Visina oblik A sa produžetkom

Visina oblik A

Visina jednodijelnih

Težina

A

B

A

B

A

B

A

B

10

3×10

7,65 m

6,90 m

5,45 m

4,70 m

4,10 m

2,90 m

3,85 m

3,00 m

18,3 kg

12

3×12

9,30 m

8,60 m

6,60 m

5,85 m

4,65 m

3,45 m

4,40 m

3,60 m

27,25 kg

14

3×14

10,95 m

10,30 m

7,65 m

6,90 m

5,20 m

4,00 m

5,00 m

4,00 m

31,3 kg